Kontakt

Upisi i informacije na telefon

GLAZBENA ŠKOLA BONAR

Maršanići 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt:01/6264-106, 091/568-1435

E-mail: info@bonar.hr
Web: www.bonar.hr

Bonar YouTube

MB 1836323
OIB 64520260081

IBAN: HR0824840081102398415
Žiro-račun: 2484008-1102398415

Osnivači /članovi društva:

Ružica Gelo Ciglenečki,

OIB: 81149173915
Zagreb, Antunovac 30
- osnivač

Boris Ciglenečki,

OIB: 99826647160
Zagreb, Mirnovac 7
- osnivač