O nama

GLAZBENA ŠKOLA "BONAR"

Glazbena Škola "Bonar" osnovana je 2001. godine i djeluje na području zagrebačke i krapinsko-zagorske županije.

Glazbena škola 'Bonar' javna je ustanova sa odobrenjem za rad od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Rješenje MZOS o odobrenju za rad od 07.05.2005: KLASA UP/I-602-002/04-5/0007, URBROJ:533-10-05-4).

Osnivači škole su Ružica Gelo Ciglenečki i Boris Ciglenečki.

Osim programa osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja škola nudi i druge programe na području glazbene umjetnosti namijenjene predškolskoj djeci, osnovnoškolcima, srednjoškolcima i odraslima.

NAŠI PROGRAMI

  • osnovna glazbena škola (klavir, violina, violončelo, flauta, oboa, klarinet, truba, saksofon, harmonika, udaraljke)
  • srednja glazbena škola i pripremni programi za srednju glazbenu školu (klavir, violina, violončelo, flauta, oboa, klarinet, truba, saksofon, harmonika, udaraljke, harfa, orgulje, solo pjevanje)
  • predškolski programi: glazbeni vrtić, predškolski solfeggio, predškolski instrumenti (klavir, violina, violončelo, gitara, flauta, klarinet), dječji zbor
  • glazbeni tečajevi (gitara, synthesizer, harmonika, bubanj, klavir, violina, violončelo, oboa, klarinet, truba, saksofon)
  • škola zabavne glazbe ( školski bendovi - klavijatura, el.gitara, bas gitara,bubnjevi, bendovi, pjevanje)
  • škola pjevanja (klasika, pop, mjuzikl, jazz)
  • intenzivni tečajevi za vrijeme praznika ( svi instrumenti )
  • obrazovanje i usavršavanje odraslih
  • ljetni glazbeni kamp