O glazbenoj školi Bonar

GŠ BONAR U BROJKAMA

Glazbena škola Bonar javna je ustanova u kojoj se godišnje školuje oko 400 učenika svih uzrasta od predškolaca do odraslih.
Od naših početaka do danas, školu je pohađalo više od 3000 polaznika.

Povijest škole

Škola je osnovana 2001. godine kao druga privatna glazbena škola u Hrvatskoj.
U više od 20 godina iskustva i predanog rada kontinuirano radimo na usavršavanju naših programa.

Što nas izdvaja od drugih

Individualni pristup svakom polazniku u svrhu razvoja njegovog potencijala do maksimuma jedan je od naših prioriteta. Kao privatna ustanova imamo mogućnost odabira najboljih profesora glazbene struke za rad u našoj školi.

Djelatnosti škole

Glazbena škola Bonar javna je ustanova čija djelatnost uključuje formalno i neformalno glazbeno obrazovanje djece i odraslih.

Lokacije

Sjedište škole nalazi se u Zagrebu u naselju Špansko, a područno odjeljenje u Laništu kraj Arena Centra. Također, održavamo i glazbene radionice u 14 osnovnih škola Krapinsko – zagorske i Zagrebačke županije.

Projekti

Realizacijom različitih projekata škole, radimo na poboljšanju kvalitete škole, pružamo dodatne mogućnosti integracije profesora i učenika te uvodimo digitalizaciju u školu.

Aktivnosti

Nastupi izvan škole, nastupi na otvorenom, glazbene i likovne radionice, suradnja sa drugim školama, natjecanja, smotre, snimanja u studiju, zajednički odlasci na koncerte, izleti, putovanja i druženja izvan škole…..

Polaznici o nama

Naši polaznici naša su najbolja reklama.
Na pohvale smo ponosni, a kritike uvažavamo – one nas potiču da se još više trudimo.

Ciljevi/
Misija

Tko smo – naša misija i vizija – naši ciljevi.

Ustrojstvo škole

Uprava/ Školski odbor/ Odjeli/ Nastavnici/ Tajništvo

Službeni podaci

Službeni podaci Glazbene škole Bonar.