Održavanje humanitarnih koncerata

Sa ciljem razvijanja humanitarne osjetljivosti kod naših učenika Božićni koncert posvećujemo  udrugama koje pomažu bolesnoj djeci (Udruga Krila – terapijsko jahanje, Udruga Krijesnice), a u toku školske godine organiziramo i Koncerte na dar u Domu za psihički bolesne odrasle osobe u Zagrebu i Mirkovcima.