Prijavnica za IZOP
 • Rokovi ispita
 • Lokacija
 • Program
 • Prijava ispita
 • Kandidat
 • Majka
 • Otac
 • Prijavitelj
 • Završno
0% Complete
1 of 9

Rokovi za polaganje privatnih ispita

Odaberite ispitni rok

ISPIT ZA OSOBNE POTREBE

Razredne i predmetne ispite prema osobnim potrebama (privatni ispiti) u Osnovnoj glazbenoj školi Bonar mogu polagati kandidati koji su podučavani izvan programa Glazbene škole Bonar. U jednoj školskoj godini postoje tri roka za polaganje privatnih ispita.

Uvjeti za polaganje privatnih ispita

 • U istom ispitnom roku kandidat može pristupiti polaganju jednog ili više predmeta iz istog razreda kao i polaganju ispita iz dva uzastopna razreda, s tim da ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda dok prethodno ne položi sve ispite iz nižeg razreda.
 • Kandidat može pristupiti ispitima iz istog razreda na više rokova tijekom školske godine, ali u tekućoj školskoj godini obvezuje se položiti sve ispite iz pojedinog razreda, osim u slučaju pada pojedinog ispita kada se omogućava polaganje ispita najkasnije u sljedećoj školskoj godini.
 • U jednoj školskoj godini kandidat može položiti najviše 2 razreda.
 • Cijena po ispitu / predmetu iznosi 70€.

ŠTO JE POTREBNO ZA PRIJAVU PRIVATNOG ISPITA?

 1. Ispuniti web formu Prijavnice za privatni ispit koja slijedi u nastavku
 2. Priložiti kopiju Domovnice ili Rodnog lista (Domovnica i Rodni list potrebni su samo za kandidate koji prvi put polažu privatni ispit u Glazbenoj školi Bonar)
 3. Priložiti kopiju svjedodžbe zadnjeg završenog razreda ili potvrdu zadnjeg položenog ispita / predmeta (samo za kandidate koji već imaju položen razred ili predmet u Glazbenoj školi Bonar ili nekoj drugoj glazbenoj školi s pravom javnosti)