Pripremno obrazovanje

PRIPREMNO OBRAZOVANJE — GLAZBENIK INSTRUMENTALIST

Pripremno obrazovanje Glazbenik instrumentalist je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu u svrhu pripreme za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na odabranom instrumentu te razvijati učenikove glazbene sposobnosti
 • stjecanje važnih glazbenih znanja, vještina i navika kao što su npr. pjevanje po notnom tekstu, točnije: vještina svjesnog izvođenja notnog teksta na glazbalu
 • razvijati izvodilačke sposobnosti, motoričke sposobnosti, percepciju, apstraktno mišljenje, pamćenje, koncentraciju, upornost i radne navike
 • postupno razvijati muzikalnost te osjećaj za strukturu i oblik glazbenog djela
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor, orkestar), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj glazbenoj školi na smjeru Glazbenik instrumentalist
 • instrument individualno 2×tjedno ili 1×tjedno-blok sat
 • solfeggio i skupno muziciranje (zbor, orkestar) skupno 1×tjedno u bloku
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna glazbena natjecanja
 • orkestri* (gudački | puhački | gitarski)
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend* (od 2. pripremnog razreda SGŠ)

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
   • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
   • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog dvogodišnjeg programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje u Srednjoj glazbenoj školi BONAR na sljedećem smjeru:

 • Glazbenik instrumentalist (glasovir | gitara | mandolina | tambure | violina | violončelo | kontrabas | flauta | oboa | klarinet | saksofon | truba | harmonika | harfa | udaraljke)

PRIPREMNO OBRAZOVANJE — GLAZBENIK PJEVAČ

Pripremno obrazovanje Glazbenik pjevač je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu u svrhu pripreme za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • svladavanje tehnike pjevanja uz pravilno držanje tijela, pravilnu upotrebu kostoabdominalnog disanja s malo zraka (dijafragma i trbušni mišići)
 • jasno izgovaranje teksta tj. pravilno oblikovanje vokala i konsonanata (dikcija)
 • vladanje koncentriranim piano-tonovima na malom opsegu glasa
 • stjecanje važnih glazbenih znanja, vještina i navika kao što je npr. pjevanje po notnom tekstu
 • razvijati izvodilačke sposobnosti, glasovne sposobnosti, percepciju, apstraktno mišljenje, pamćenje, koncentraciju, upornost i radne navike
 • postupno razvijati muzikalnost te osjećaj za strukturu i oblik glazbenog djela
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj glazbenoj školi na smjeru Glazbenik pjevač
 • solo pjevanje individualno 2×tjedno ili 1×tjedno-blok sat
 • solfeggio, skupno muziciranje (zbor) i strani jezik skupno 1×tjedno u bloku
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna glazbena natjecanja
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend* (od 2. pripremnog razreda SGŠ)

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5

Nakon završenog dvogodišnjeg programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje u Srednjoj glazbenoj školi BONAR na sljedećem smjeru:

 • Glazbenik pjevač (solo pjevanje)

PRIPREMNO OBRAZOVANJE — GLAZBENIK TEORETIČAR

Pripremno obrazovanje Glazbenik teoretičar je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu u svrhu pripreme za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na glasoviru te razvijati učenikove glazbene sposobnosti
 • stjecanje važnih glazbenih znanja, vještina i navika kao što su npr. pjevanje po notnom tekstu, točnije: vještina svjesnog izvođenja notnog teksta na glasoviru
 • razvijati izvodilačke sposobnosti, motoričke sposobnosti, percepciju, apstraktno mišljenje, pamćenje, koncentraciju, upornost i radne navike
 • postupno razvijati muzikalnost te osjećaj za strukturu i oblik glazbenog djela
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor, orkestar), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj glazbenoj školi na smjeru Glazbenik teoretičar
 • glasovir individualno 2×tjedno ili 1×tjedno-blok sat
 • solfeggio i skupno muziciranje (zbor) 1×tjedno u bloku
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna glazbena natjecanja
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend* (od 2. pripremnog razreda SGŠ)

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
   • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
   • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog dvogodišnjeg programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje u Srednjoj glazbenoj školi BONAR na sljedećem smjeru:

 • Glazbenik teoretičar (teorijski smjer)