Programi i potprogrami

Za najmlađe

Predškola

Predškolski solfeggio

Priprema djece u dobi od 6 – 8 godina za formalno glazbeno obrazovanje

Predškolski instrument

Individualna nastava instrumenta za djecu od 4 – 8 godina

Predškolska glazbena

Nastava predškolskog solfeggia i instrumenta za djecu od 6 – 8 godina

Formalno obrazovanje

Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola

Formalno glazbeno obrazovanje za osnovnoškolce

Privatni ispiti

Polaganje godišnjih ispita po programu osnovne glazbene škole

Pripremno obrazovanje

Pripremni programi za srednju glazbenu školu

Glazbenik instrumentalist

Formalno glazbeno obrazovanje za starije učenike koji nemaju

redovno završenu osnovnu glazbenu školu

Glazbenik pjevač

Pripremno formalno glazbeno obrazovanje za učenike koji žele upisati

smjer solo pjevanja u srednjoj glazbenoj školi

Glazbenik teoretičar

Pripremno formalno glazbeno obrazovanje za učenike koji žele upisati teorijski

smjer u srednjoj glazbenoj školi a nemaju završenu osnovnu glazbenu školu

Formalno strukovno obrazovanje

Srednja glazbena škola

Glazbenik instrumentalist

Formalno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

za zanimanje Glazbenik instrumentalist

Glazbenik pjevač

Formalno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

za zanimanje Glazbenik pjevač

Glazbenik teoretičar

Formalno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

za zanimanje Glazbenik teorijski

Neformalno obrazovanje

Glazbeni tečajevi

Tečaj instrumenta

Za početnike i napredne, djecu i adolescente koji žele

naučiti svirati željeni instrument ili usavršiti svoje znanje

Škola zabavne glazbe

Učenje pop-rock i zabavne glazbe te sviranje u bendu za početnike i napredne

Škola pjevanja

Za početnike i napredne, djecu i adolescente koji žele

naučiti ili usavršiti svoje pjevačko umijeće

Glazba kao lijek

Muzikoterapija

Muzikoterapija za djecu i adolescente

Glazba kao lijek za djecu i adolescente s razvojnim poteškoćama

Muzikoterapija za odrasle i treću životnu dob

Glazbena terapija za poboljšanje mentalnog i

fizičkog zdravlja odraslih i osoba u trećoj životnoj dobi

Nikad nije kasno

Obrazovanje odraslih

Redovno obrazovanje — instrument

Glazbeno obrazovanje za odrasle, za početnike i napredne polaznike

koji žele naučiti svirati odabrani instrument ili usavršiti svoje znanje

'Paketi' za odrasle

Individualni satovi instrumenta za poslovne ljude

prilagođeni potrebama i slobodnom vremenu polaznika

Redovno obrazovanje — pjevanje

Individualni i skupni satovi pjevanja za odrasle

koji žele naučiti ili usavršiti svoje pjevačko umijeće

Pjevački 'paketi' za odrasle

Individualni satovi pjevanja za poslovne ljude

prilagođeni potrebama i slobodnom vremenu polaznika