Škola pjevanja

namijenjena je djeci u dobi od 10 do 18 godina. Polaznik može odabrati individualnu ili skupnu nastavu satova pjevanja te po vlastitom izboru pohađati nastavu teoretskih predmeta (solfeggia) i zbora.

Cilj ovog programa je priprema polaznika za javno izvođenje popularnih pjesama, priprema za upis solo pjevanja u srednjim glazbenim školama ili jednostavno: učenje pjevanja za polaznike koji vole pjevati.

Polaznici uče vokalnu tehniku, postavu glasa i scenski nastup te sudjeluju na projektima i koncertima škole.

PROGRAMI ŠKOLE PJEVANJA:

GLAZBENA RADIONICA - polaznici sami biraju koliko sati tjedno individualne nastave sa profesorom solo pjevanja žele imati  (30, minuta, 45 minuta ili 60 minuta).

Kao izbornu nastavu polaznici mogu besplatno pohađati skupno muziciranje:  malu školu pjevanja ili zbor. Polaznici škole pjevanja nastupaju na Božićnom koncertu i Koncertu za kraj školske godine.

ŠKOLA ZABAVNE GLAZBE

organizacija nastave - glavni predmet (pjevanje) 45 minuta individualne nastave tjedno

  • solfeggio (skupno): jednom tjedno 60 min
  • bend (grupno muziciranje): jednom  tjedno 60 minuta
  • Kao izbornu nastavu polaznici mogu besplatno pohađati skupno muziciranje; malu školu pjevanja ili zbor te nastupaju na Božićnom koncertu i Koncertu za kraj školske godine.

PRIPREMA ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU -  polaznici sami biraju koliko sati tjedno individualne nastave sa profesorom solo pjevanja žele imati  (30, minuta, 45 minuta ili 60 minuta).

Kao izbornu nastavu polaznici mogu besplatno pohađati skupno muziciranje:  malu školu pjevanja ili zbor te nastupaju na Božićnom koncertu i Koncertu na kraju j školske godine.

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA - LINK