Srednja glazbena škola

Srednja glazbena šk. — Glazbenik instrumentalist

Smjer Glazbenik instrumentalist je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • daljnji razvoj učenikove sposobnosti i vještine sviranja na odabranom instrumentu
 • pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja: muzikalnosti, estetici, senzibilitetu
 • razvijati vlastito glazbeno mišljenje kod učenika te glazbenu i tehničku snalažljivost kao preduvjet za kvalitetan samostalan rad i pristup glazbenom djelu
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • razvijati percepciju, glazbenu memoriju, koncentraciju te radne navike kao i upornost u svladavanju teškoća
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor, orkestar), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • razvijati kritički odnos kod učenika, prema vlastitim postignućima
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u visokom školstvu tj. na domaćim ili međunarodnim glazbenim akademijama
 • individualno – instrument
 • skupno – teorijski predmeti
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • na kraju četverogodišnjeg obrazovnog programa učenici dobivaju 'Svjedodžbu o završnome radu' i stječu srednju strukovnu spremu sa zvanjem Glazbenik instrumentalist
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna glazbena natjecanja
 • orkestri* (gudački | puhački | gitarski)
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend*

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
 • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovnog programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje na domaćim i stranim Glazbenim Akademijama

Srednja glazbena šk. — Glazbenik pjevač

Smjer glazbenik pjevač je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • daljnje vokalno-tehničko usavršavanje te razvoj raspona glasa do punog opsega
 • osvješćivanje pjevačkog aparata: dijafragma – glasnice – rezonantni prostori
 • rad na kvaliteti tona, mekoći i punini zvuka
 • pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja: muzikalnosti, estetici, senzibilitetu
 • razvijati vlastito glazbeno mišljenje kod učenika te glazbenu i tehničku snalažljivost kao preduvjet za kvalitetan samostalan rad i pristup glazbenom djelu
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • razvijati percepciju, glazbenu memoriju, koncentraciju te radne navike kao i upornost u svladavanju teškoća
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • razvijati kritički odnos kod učenika, prema vlastitim postignućima
 • razvijati ljubav prema vokalnoj glazbi i različitim stilskim razdobljima te upoznati djela vokalne i vokalnoinstrumentalne literature
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u visokom školstvu tj. na domaćim ili međunarodnim glazbenim akademijama
 • individualno – solo pjevanje
 • skupno – teorijski predmeti
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • na kraju četverogodišnjeg obrazovnog programa učenici dobivaju 'Svjedodžbu o završnome radu' i stječu srednju strukovnu spremu sa zvanjem Glazbenik pjevač
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna pjevačka natjecanja
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend*

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
  • Zagreb, Špansko – Maršanići 5

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovnog programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje na domaćim i stranim Glazbenim Akademijama

Srednja glazbena šk. — Glazbenik teoretičar

Smjer glazbenik teoretičar je formalno glazbeno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu za srednju glazbenu školu doneseno od nadležnog Ministarstva RH
 • osigurati učenicima što kvalitetnije glazbeno obrazovanje prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog pojedinog učenika
 • proučavanje i usvajanje homofonog načina skladateljskog promišljanja u razdoblju baroka, klasike i romantike
 • razvijanje harmonijskog sluha, stvaralačke mašte i fantazije
 • obrazovanje i usvajanje načina polifonog skladateljskog promišljanja i stvaranja u dva stilsko-povijesna polifona razdoblja: renesansa (vokalni kontrapunkt) i barok (instrumentalni kontrapunkt)
 • poznavanje zakonitosti i principa glazbenog oblikovanja te analiza glazbenog djela
 • stjecanje važnih glazbenih znanja i vještina kao što je npr. spretno čitanje notnog teksta 'prima vista' (na prvi pogled) i improvizacija
 • osposobljavanje učenika za istodobno praćenje pogledom većeg broja dionica u partituri tijekom slušanja glazbe, odnosno za spretno čitanje i sviranje jednostavnijih i srednje teških vokalnih (a djelomice i instrumentalnih) partitura
 • pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja: muzikalnosti, estetici, senzibilitetu
 • razvijati vlastito glazbeno mišljenje kod učenika te glazbenu i tehničku snalažljivost kao preduvjet za kvalitetan samostalan rad i pristup glazbenom djelu
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • razvijati percepciju, glazbenu memoriju, koncentraciju te radne navike kao i upornost u svladavanju teškoća
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor, orkestar), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • razvijati kritički odnos kod učenika, prema vlastitim postignućima
 • pripremiti učenika za nastavak glazbenog obrazovanja u visokom školstvu tj. na domaćim ili međunarodnim glazbenim akademijama
 • individualno – glasovir obvezatno i izborno glazbalo
 • skupno – teorijski predmeti
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – Svjedodžbu
 • na kraju četverogodišnjeg obrazovnog programa učenici dobivaju 'Svjedodžbu o završnome radu' i stječu srednju strukovnu spremu sa zvanjem Glazbenik – Teorijski smjer
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove, koncerte i smotre
 • mogućnost sudjelovanja na školskim natjecanjima
 • natjecanje glazbenih škola RH u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP)
 • međunarodna glazbena natjecanja
 • orkestri* (gudački | puhački | gitarski)
 • komorna glazba* (duo | trio | kvartet itd.)
 • školski bend*

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • organizirani zajednički posjeti koncertima
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
 • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovnog programa, učenici mogu nastaviti glazbeno obrazovanje na domaćim i stranim Glazbenim Akademijama