Tečajevi / Zabavna glazba / Škola pjevanja

Tečaj instrumenta

Neformalno glazbeno obrazovanje za početnike i napredne, djecu i adolescente koji žele naučiti svirati željeni instrument ili usavršiti svoje znanje
 • individualnim pristupom svakom učeniku prema njegovim sposobnostima omogućiti stjecanje vještine sviranja na odabranom instrumentu
 • razvijanje glazbenog sluha i osjećaja za ritam
 • stjecanje važnih glazbenih znanja, vještina i navika kao što su npr. sviranje po notnom tekstu, točnije: vještina svjesnog izvođenja notnog teksta na odabranom instrumentu
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • razvijati ljubav prema glazbi, širiti percepciju, razvijati glazbenu memoriju, koncentraciju te radne navike kao i upornost u svladavanju teškoća
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (orkestar), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • razvijati kulturne navike učenika te zanimanje za aktivnim bavljenjem glazbom i umjetnošću općenito u svom daljnjem životu
 • individualno – instrument*
 • skupno – orkestar
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35

*skupna nastava instrumenta moguća je samo u sklopu potprograma Skupno 90′ koji se izvodi u prostoru osnovnih škola Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

 • na kraju školske godine učenici dobivaju Diplomu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove i koncerte
 • Božićni koncert na polugodištu
 • završni koncert na kraju školske godine
 • orkestri* (gudački | puhački | gitarski | harmonikaški)

* nastava orkestra za polaznike programa ‘Tečaj instrumenta’ je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
 • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5
 • Osnovne škole Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Nakon završenog programa, učenici prema vlastitom odabiru mogu nastaviti formalno ili neformalno glazbeno obrazovanje:

 • Osnovna glazbena škola (formalno obrazovanje)
 • Pripremni programi (formalno obrazovanje za starije učenike koji žele upisati srednju glazbenu školu)
 • Škola zabavne glazbe (neformalno obrazovanje)
 • Obrazovanje odraslih

Škola zabavne glazbe

Učenje pop-rock i zabavne glazbe te sviranje u bendu kroz neformalno glazbeno obrazovanje za početnike i napredne
 • individualnim pristupom svakom učeniku prema njegovim sposobnostima omogućiti stjecanje vještine sviranja popularne glazbe na odabranom instrumentu
 • razvijanje glazbenog sluha i osjećaja za ritam
 • svladavanje akorada i ljestvica te usvajanje logike njihovih međusobnih odnosa, povezanosti i zakonitosti
 • stjecanje važnih glazbenih znanja za popularnu glazbu kao što je npr. improvizacija i slušno prepoznavanje akorada
 • naučiti Blues i Rock forme te nastaviti kontinuirano povećavati znanja i spretnost sviranja u navedenim formama
 • upoznati sva glazbena razdoblja i stilove popularne glazbe XX. stoljeća svladavajući nove forme, akorde i povezane ljestvice
 • usvajati tehnička znanja za pravilno služenje popratnom glazbenom opremom (zvučnici, pojačala, efekti, pedale, mikrofoni, mikseta itd.)
 • razviti glazbenu i tehničku snalažljivost kao preduvjet za kvalitetan samostalan rad u svladavanju tehnički zahtjevnih elemenata sviranja tj. kako pravilno i učinkovito vježbati
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • razvijati ljubav prema glazbi, širiti percepciju, razvijati glazbenu memoriju i koncentraciju te radne navike
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (bend), te zajedništvo, toleranciju, timski rad i osjećaj odgovornost prema grupi (bendu)
 • razvijati kulturne navike učenika te zanimanje za aktivnim bavljenjem glazbom i umjetnošću općenito u svom daljnjem životu
 • individualno – instrument
 • skupno – bend
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju Diplomu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove i koncerte
 • Božićni koncert na polugodištu u zagrebačkom klubu Sax
 • završni koncert na kraju školske godine u zagrebačkom klubu Sax
 • orkestri* (gudački | puhački | gitarski | harmonikaški)

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
 • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog programa, učenici prema vlastitom odabiru mogu nastaviti formalno ili neformalno glazbeno obrazovanje:

 • Pripremni programi (formalno obrazovanje za starije učenike koji žele upisati srednju glazbenu školu)
 • Obrazovanje odraslih (neformalno obrazovanje)

Škola pjevanja

Neformalno glazbeno obrazovanje za početnike i napredne, djecu i adolescente koji žele naučiti ili usavršiti svoje pjevačko umijeće
 • individualnim pristupom svakom učeniku prema njegovim sposobnostima omogućiti stjecanje umijeća pjevanja ili usavršiti njegovo dosadašnje znanje
 • osvješćivanje pjevačkog aparata: dijafragma – glasnice – rezonantni prostori
 • jasno izgovaranje teksta tj. pravilno oblikovanje vokala i konsonanata (dikcija)
 • razvijanje glazbenog sluha i osjećaja za ritam te rad na kvaliteti tona, mekoći i punini zvuka
 • vokalno-tehničko usavršavanje u raznim glazbenim stilovima popularne glazbe te razvoj raspona glasa do njegovog punog opsega
 • stjecanje važnih glazbenih znanja i vještina kao što je npr. pjevanje po notnom tekstu
 • izgrađivati povjerenje u vlastite sposobnosti i uklanjati strah od neuspjeha
 • općenito razvijati ljubav prema glazbi, širiti percepciju, razvijati glazbenu memoriju, koncentraciju te radne navike kao i upornost u svladavanju teškoća
 • poticati i razvijati suradnju između učenika, posebno kroz skupno muziciranje (zbor), te zajedništvo, toleranciju i timski rad
 • razvijati kulturne navike učenika te zanimanje za aktivnim bavljenjem glazbom i umjetnošću općenito u svom daljnjem životu
 • individualno – solo pjevanje
 • skupno – višeglasno zborsko pjevanje
 • broj nastavnih tjedana u jednoj školskoj godini je 35
 • na kraju školske godine učenici dobivaju Diplomu
 • učenici tijekom školske godine imaju javne satove i koncerte
 • Božićni koncert na polugodištu
 • završni koncert na kraju školske godine
 • zbor*

* nastava je besplatna tj. ne naplaćuje se dodatno samo za polaznike individualnih satova pjevanja

 • kreativne radionice (izrada božićnih ukrasa i sl.)
 • glazbeno-edukativni jednodnevni izleti
 • dobrotvorni koncerti (domovi za nezbrinutu djecu | domovi za starije i bolesne osobe)
 • Zagreb, Špansko – Maršanići 5
 • Zagreb, Lanište – Jaruščica 5

Nakon završenog programa, učenici prema vlastitom odabiru mogu nastaviti formalno ili neformalno glazbeno obrazovanje:

 • Pripremni programi (formalno obrazovanje za starije učenike koji žele upisati srednju glazbenu školu smjer Glazbenik pjevač)
 • Obrazovanje odraslih (neformalno obrazovanje)